Saturday, April 5, 2008

Motif ukir ba nyabur iban

Tu sekeda ari research aku mayaka belajar menya ba UM- Enti bc hari deka dikalihka bahasa iya ngagai jaku iban....

Grafik/gambar sengaja enda diupload aku....enti deka minta research tu enggau penuh e.mail aja ngagai aku...

Pengenalan

Tuhan telah menjadikan manusia sebagai khalifah di permukan bumi ini. Di antara kebolehan yang membezakan manusia dengan makhluk lain ialah kebolehan mengapresiasikan seni. Maka tercetusnya hasil-hasil seni keliling manusia. Antaranya ialah seni rupa, yang meliputi seni bina, seni fotografi, seni kraftangan dan dalam skop tugasan ini ialah ingin melihat seni ukir pada parang Ilang.

Seni ukir merupakan cabang seni rupa yang unik. Hasil ciptaannya memperlihatkan daya ciptaan masyarakat pengukir itu sendiri di samping sebagai pancaran budaya bangsa itu. Pemodenan yang diikuti dengan arus kemajuan telah mengubahkan budaya masyarakat sehingga mengenepikan seni bangsa yang kaya dengan nilai estitika, norma dan falsafah yang mulia.

Menganaktirikan seni bermakna melawan kewujudan manusia itu sendiri. Ini adalah disebabkan seni adalah fitrah manusia yang terangkum adat, akhlak, dan budi manusia. Pendek kata sesuatu yang bercanggah dengan nilai dan norma seni manusia akan ditolak oleh manusia itu sendiri.

Sebenarnya kemampuan berseni adalah kemampuan yang membezakan manusia dengan makhluk Tuhan yang lain. Makhluk lain tidak mampu menggunakan akal-budi dan hati-budi untuk melahirkan karya seni yang indah, cantik, halus, seimbang dan sebagainya.

Dalam konteks tugasan ini ingin hendak menyelamai secara mendalam keindahan motif “lemetak” (Motif Pacat) dalam ukiran yang terpahat pada parang Ilang masyarakat Iban.

Definisi Seni

Ensikopedia Indonesia mencatatkan:

“Kesenian meliputi penciptaan seni dari segala macam hal atau benda kerana keindahan bentuknya senang orang melihat atau mendengar. Agar jarang kesenian yang merupakan barang yang kita pakai sehari-hari seperti perabut, pakaian dan sebagainya. Ada yang berupa benda yang hanya kita pakai pada upacara tertentu seperti upacara keagamaan”[1]

Sidi Gazalba mengatakan:[2]

“Penciptaan bentuk-bentuk yang mengandungi nilai estitika berpadu dengan nilai estitika Islam. Istilah untuk estitika Islam itu ialah akhlak. Kesenian sebagai suatu aspek kehidupan, tertakluk kepada syarat Allah s.w.t. Seni yang tidak membawa mudarat atau kerosakan diharuskan, yang mungkin mudarat atau merosakan dimakruhkan dan yang pasti membawa mudarat dan kerosakan diharamkan.”[3]

Herbert Read mendifinisikan seni sebagai:

“Kesenian sebagai usaha untuk mencipta bentuk-bentuk yang melahirkan rasa kesenangan hati”[4]

Manakala Zakaria Ali menerangkan:[5]

Seni halus ialah penghargaan atau apresiasi terhadap objek-objek seni. Yang tergolong ke dalam makna objek-objek seni ini ialah senibina, catan, lukisan, garisan, cetakan, dan carca.”

Konsep Umum Seni

Sejak zaman berzaman untuk meneruskan kelangsungan hidupnya, manusia memerlukan beberapa keperluan seperti makanan, minuman, pakaian, dan perlindungan. Keperluan bertambah setapak demi setapak dan bertambah maju.

Keperluan-keperluan itu timbul apabila mereka gagal atau tidak mampu memberi jawapan kepada misteri alam. Lantaran timbulah kepercayaan yakni mempercayai kuasa-kuasa ghaib yang dipercayai mencetuskan dan sebagai penyebab sesuatu kejadian yang tidak terjawab oleh manusia itu sendiri.

Seterusnya mereka berusaha dan berikhiar serta mengisi jawapan untuk mengatasi dan menjawab yang masalah yang diwujudkan oleh alam tadi. Dengan itu terciptalah pelbagai barang yang dalam konteks sekarang kita anggap sebagai seni. Pada awalnya bentuk sangat simple. Lama-kelamaan reka bentuk barang tersebut semakin berubah. Misalnya diukir dan dihias dan sebagainya.

Dengan itu maka timbul bentuk- bentuk ukiran yang terpahat pada barang-barang keperluan manusia. Motif-motif ukiran tersebut adalah disedut daripada alam sekeliling samada motif binatang (fauna) ataupun tumbuhan (flora).

Konsep Ukiran Iban

Konsep status sosial

Ukiran dalam masyarakat ini dikonsepkan sebagai mencerminkan ‘status sosial’ yang diadaptasikan dan dipersetujui dalam ligkungan budaya masyarakat rumah panjang. Hanya orang yang berkudukan tinggi sahaja layak menghias rumah dan peralatan mereka dengan ukiran tertentu.[6] Misalnya orang yang miskin tidak dibenar motif-motif tertentu seperti motif naga, harimau, dan Antu gerasi. Jika melawan arahan tersebut boleh menyebab umur pendek atau gila.

Konsep ikatan rumah panjang

Ukiran yang bersimpul-simpul yang disedut dari alam keliling mereka adalah sebagai pegangan utama pengukir yang merupakan pancaran kehidupan masyarakat rumah panjang yang saling tolong-menolong samada dalam keadaan kesusahan atau senang.

Konsep media komunikasi dan identiti

Ukiran juga dijadikan sebagai media komunikasi yang boleh menyampai adat-istiadat, pantang larang, kasih sayang dan sebagainya. Misalnya perlu menghormati dan membezakan kedudukan ketua, orang biasa, hamba dan musuh dari kawasan yang lain. Secara langsung ukiran itu boleh dijadikan sebagai identiti kaum untuk memudahkan mengesan antara musuh atau bukan ketika dalam medan berperang (ngayau) pada zaman dahalu.

Konsep psikologi

Ukiran pada terabai (perisai) dan parang Ilang dengan motif-moti tertentu akan menakutkan lawan atau musuh mereka. Misalnya hanya orang yang berani dan gagah perkasa serta pewira yang layak memiliki motif seperti motif kepala naga, harimau dan Antu gerasi. Apabila musuh terserempak dengan ukiran terabai atau parang Ilang yang begitu hebat ukirannya akan memberi kesan psikologi bahawa orang yang tersebut bukan orang sebarangan dan tidak mampu untuk dilawan.

Sejarah Awal Ukiran Iban

Setiap suku kaum di Malaysia mempunyai asal usulnya tersendiri tentang seni ukiran. Begitu juga dalam masyarakat Iban di Sarawak. Pelbagai persoaalan harus ditimbulkan. Bilakah dan bagaimana masyarakat ini mula mengukir.? Adakah disebabkan mimpi nenek moyang atau atas daya kreativiti diri mereka sendiri.? Adakah mereka mengukir kerana mereka ini hanya semata-mata menyukai perhiasan atau kerana kehendak dewa-dewa mereka.? Adakah cuma meniru amalan dewa-dewa dari Panggau Libau atau peniruan daripada benua-benua lain pada masa lampau.? Untuk mengupas persoalan ini perlu dilihat asal-usul ukiran masyarakat Iban seperti berikut.

Sumber Sastera

Lagenda “ dewa Keling”

Lagenda dewa Keling yang dikatakan berasal dari Panggau Libau amat mempengaruhi kefahaman spiritual dan mental masyarakat ini. Malah kepewiraan dan keistimewaan watak keling itu masih lagi dijadikan lambang masyarakat Iban. Mengikut lagenda di Panggau Libau hanya Keling Gerasi Nading dan pewira-pewira yang lain seperti Bungai Nuing (Nama samaran -Bujang Berani Kempang), Sempurai (Nama samaran -Manok Tatai Biring Gerunggang), Laja (Nama samaran- Lau mua, penyampau leka balang berang), Sepungga (Nama samaran-Aka sebila Daun Isang), dan Pandak Segatak (Nama samaran- rentak-rentak kaki manok manang)

Lagenda Rawing ditawan

Raja Merom[7]

Dikatakan pada zaman dahulu Rawing ditangkap oleh hulu balang Raja Merom semasa beliau tidur. Dikatakan Rawing ialah orang Iban yang berpengaruh di daerahnya dan kewibawaannya boleh menggugat kedudukan Raja Merom dari seberang tasik jauh. Rawing ditangkap dan dikurung di Istana Raja Merom di bilik khas. Apabila dikurung Rawing sangat sedih kerana berada jauh dengan ibubapa. Lantaran itu Rawingpun mula melukis untuk menghiburkan hatinya di dalam bilik khas tempat beliau dikurung. Niat jahat Raja Merom hilang kerana terpukau melihat kehebatan lukisan Rawing. Raja tersebutpun tidak jadi membunuh Rawing tetapi disebaliknya melantiknya sebagai ketua menjaga hamba abdi di Istana. Raja Merom juga dijadikan sebagai pelukis Istana. Selepas siap melukis Istana maka Raja Merom dibenar balik ke rumah panjangnya dengan dihadiahkan sebuah kapal peralatan di-Raja seperti Gong tawak, dan canang. Raja Merom juga bersumpah tidak akan menyerang kaum Iban dan disebaliknya memberi jaminan menjaga keselamatan kaum ini apabila berada dalam kesusahan. Apabila pulang keluarganya dan seluruh rumah panjang terkejut kerana selama ini telah menyangka Rawing sudah mati ditawan. Dari lagenda ini maka ukiran Iban tersebut terus dipraktikan sampai ke hari ini.

Implikasi Asal-usul Lagenda ukiran Rawing di

Istana Raja Melayu dan Kerajaan Yunani

Adakah Raja Merom yang tercetus dalam lagenda Rawing itu dari Kerajaan Rom/Yunani.? Bolehkah dikatakan asas ukiran Istana di Yunani itu adalah aliran ukiran Rawing ketika beliau ditawan. Atau adakah Raja Merom itu ada perkaitan dengan Istana Raja Merong Wangsa di Kedah.? Atau perkaitan sejarah silam Istana Raja Brunei yang mempunyai hubungan politik di Borneo ketika itu.? Apa sekalipun jawapannya ukiran-ukiran di seluruh alam Nusantara dan Eropah mempunyai perkaitan yang hampir sama samada dalam bentuk fauna dan floranya.

Sumber Mimpi

Mimpi Gemong[8]

Ukiran juga dipercayai berasal dari mimpi Gemong. Dicerikan Gemong berdiang dekat unggun api kerana kesejukan selepas terkena hujan semasa beliau balik dari huma. Gemong berbaring dan tertidur. Semasa tidur dia bermimpi berada di sebuah rumah panjang. Dalam mimpinya itu dia melihat kecantikan rumah panjang dan segala peralatan diukir. Apabila masuk ke rumah ketua rumah panjang Gemong terpegun melihat ukiran sekeliling bilik ketua rumah panjang itu. Gemong terus menari-nari. Dalam keasyikan menari dan kegembiraan kaki Gemong terkena kayu api dekat tempat dia berbaring. Gemong lalu terkejut lalu terbangun. Apabila bangun Gemong lalu meniru ukiran seperti yang tergambar dalam mimpinya. Adalah dipercayai sebahagian dari bentuk dan aliran ukiran yang diwarisi oleh masyarakat Iban hari ini adalah berasal daripada ukiran mimpi Gemong.

Motif “Lemetak” (Pacat) Parang Ilang

Simbolosme Motif “lemetak” (Pacat)

Memang tidak dinafikan masyarakat Iban pada zaman dahulu tinggal jauh di pedalaman dikelilingi oleh hutan tebal. Di samping keindahan tumbuhan yang menghijau terdapat juga haiwan makro dan mikro yang mendiami hutan tebal tersebut. Di antara makro organisme yang menjadi perhatian mereka ialah “lemetak” atau pacat.

Pacat mungkin dipilih kerana kehalusan binatang ini yang sukar dilihat oleh mata dan tidak disedari hinggap pada mangsanya untuk menghisap darah. Ketangkasan dan kebijaksanaan pacat ini adalah dicontohi sebagaimana masyarakat ini menyerang musuh.

Dari segi psikologi pacat dilihat sebagai haiwan yang menjijikkan dan menggelikan. Sesetengah orang terasa seram dan cuba lari apabila melihat pacat. Jauh sekali untuk membunuhnya walaupun pacat itu kecil. Berbanding dengan ular pacat tidak berbisa tetapi manusia sanggup dan berani dan menggadaikan nyawa untuk membunuh ular. Maksudnya yang terungkap menunjukkan manusia takut pada sesuatu yang lembut dan halus seperti pacat dan tidak takut pada sesuatu yang berbisa.

Pancaran daripada pemikiran ini maka pacat digunakan untuk mengukir alat-alat persenjataan seperti terabai (perisai) dan parang Ilang. Diharapkan agar kesan psikologi akan menakutkan musuh apabila melihat ukiran pacat pada parang Ilang. Parang Ilang yang diukir dengan pacat ini kerap digunakkan oleh masyarakat ini dalam ekspidisi ‘ngayau”.

Oleh yang demikian hanya alat-alat persenjataan sahaja diukir dengan motif pacat. Untuk parang biasa tidak boleh diukir dengan motif pacat kerana parang biasa tidak digunakan untuk berlawan dengan musuh.

Jenis Motif Pacat Parang Ilang

Secara keseluruhan terdapat enam belas jenis motif pacat yang digunakan untuk mengukir parang Ilang. Motif pacat tersebut akan disusun atur berasingan dan pada umumnya tidak bersambung. Pacat disusun seimbang seperti ‘kecil-besar’ dan ‘kurus-gemuk’. (prinsip dualisme). Enam belas jenis klok pacat tersebut adalah seperti contoh-contoh di bawah:

(Rujuk jadual 1 di bawah)

Jadual (1)
Enam belas jenis pacat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pelbagai Jenis dan Simbolisme Susunan Pacat

Jenis seimbang

Pacat boleh diukir dengan pelbagai saiz, jumlah pacat, dan bentuk. Untuk menimbulkan kesan kecantikan pengukir perlu menyusunkan pacat secara seimbang. Kreativiti keseimbangan pengukir memancarkan pengetahuan pengukir bahawa setiap makhluk menepati hukum tertentu. Dalam kontek ini, anak-anak pacat, ada ibu dan ayah pacat seperti yang terpancar dalam keseimbangan ukiran pacat di bawah.

Rajah (1)

Bentuk seimbang

Jenis susunan satu arah

Motif pacat juga boleh disusun dalam bentuk susunan satu arah. Dalam susunan ini jarak antara satu pacat dengan pacat yang lain perlu diambil kira oleh pengukir. Keseimbangan jarak yang tersusun inilah yang menimbulkan kesan seni yang tinggi dan artistik dalam ukiran pacat pada parang Ilang.

Kaedah berfikir seseorang pengukir seperti ini menggambarkan bahawa masyarakat perlu hidup bersusun-susun yakni mempunyai peranan masing-masing serta bersepadu untuk membentuk masyarakat rumah panjang yang aman dan damai. Kecondongan pacat yang beragam itu menyatakan hidup isi hati masyarakat rumah panjang yang berlandaskan falsafah “senang sama senang, hidup sama hidup, mati sama mati” seperti yang dihuraikan dalam bentuk ukiran pacat di bawah.

Rajah (2)

Bentuk Satu arah
Jenis berlawan

Motif pacat berlawan juga ada terdapat dalam ukiran parang Ilang. Motif ini dibuat berlawan secara berpasangan. Bentuk berlawan ini disusun dalam beberapa pasangan sehingg boleh menimbulkan corak ukiran yang cantik. Tiap-tiap pasangan yang berlawan itu mesti mempunyai saiz yang sama. Jika pasangan itu kecil maka hendaklah sama kecil. Jika pasangan pacat itu besar hendaklah sama besar.

Begitu juga cara mereka melihat manusia. Yang besar tetap berurusan dengan yang besar. Begitu juga dengan yang kecil. Sikap yang kecil sudah semestinya mentah manakala sikap yang besar itu memang matang. Adalah memalukan jika seseorang yang besar itu bergaduh dan terikut dengan rentak yang muda. Dengan batas-batas pemikiran itu maka kehidupan di rumah panjang akan sentiasa aman dan jarang berlakunya krisis sosial. Prinsip ini menyatakan bahawa secara fizikalnya memang nampak bertentangan tetapi secara zahir tetap bersepadu seperti yang dibayangkan dalam cetusan bentuk pacat di bawah.

Rajah 3

Bentuk bertentangan
Tataletak dan susun atur motif ‘Pacat’ pada parang Ilang

Susun atur pacat parang Ilang

Sebelum meletakkan motif pacat pada hulu parang Ilang pengukir itu terlebih dahulu memikirkan bentuk kelok apakah yang sesuai sebagai pohon ukiran. Pohon atau batang ukiran ini tertakluk pada cita rasa pengukir. Elemen ini juga berpaksi kepada siapakah pemilik parang Ilang itu nanti

Selepas itu barulah meletakkan pacat yang difikirkan sesuai. Biasanya pohon ukiran itu boleh menggunakan motif pacat itu sendiri atau memilih bentuk-bentuk yang lain seperti kepala manusia, naga, ular, kera dan burung. Huraian tentang susun atur dan tataletak ukiran ini pada parang Ilang boleh dilihat dalam rajah di bawah:

Berikut adalah hurain lengkap cara mengukir dan meletakkan ukiran pada hulu dan sarung parang Ilang :

Jadual (2)

Tataletak Ukiran Pada Hulu Parang Ilang

1. Hamparan bentuk “chervon” hulu parang

(Kertas lukisan)

Takikan pada bahagian atas hulu mengikut lukisan hamparan di sebelah

2. Lukisan Hamparan yang dicadangkan

Hamparan pada hulu seperti yang dicadangkan

3. Ukiran lain ditanbah untuk menghias dan menimbulkan motif pacat

Hasil ukiran pacat dan ukiran hiasan pacat yang sudah siap selepas diukir dengan tebuk timbus dan timbul

Jadual (3)

Tataletak ukiran pada Sarung Parang Hilang

1.Lukisan hamparan menggunakan kertas kosong.

Bentuk awal sarung sedia untuk diukir

2.Lukisan hamparan pacat yang dicadangkan

Diukir ikut seperti yang dicadangkan

3.Ukiran yang lain ditambahkan untuk menghias dan menimbulkan motif pacat

Gabungan motif pacat dan ukiran hiasan pada sarung yang diukir dengan gabungan tebuk timbul dan tembus.

Analisis Taburan Motif Pacat Pada Hulu Parang Ilang

Catatan: 16 jenis Klok Pacat seperti yang dikelaskan oleh

Augudtine Anggat 1989 hlm.176

Jadual (4)

Klok “a” Klok “b” Klok “c”

Klok “d” Klok “e” Klok “f”

Klok “g” Klok “h” Klok “I”

Klok “j” Klok “k” Klok “l”

Klok “m” Klok “n” Klok “o”

Klok “p”

Data taburan pacat dalam hulu Parang Ilang

Rajah (4)

Jadual (5)

Peratus Pacat mengikut Jenis dalam hulu Parang Ilang yang dikaji

Jenis Klok

Klok yang ada

Jumlah Klok

Peratus Klok

Klok “a”

-

-

-

Klok “b”

3

2

2/26 x 100 = 7.69

Klok “c”

3

14

14/26 x 100 = 53.8

Klok “d”

-

-

-

Klok “e”

3

2

2/26 x 100 = 7.69

Klok “f”

3

2

2/26 x 100 = 7.69

Klok “g”

3

2

2/26 x 100 = 7.69

Klok “h”

-

-

-

Klok “i”

-

-

-

Klok “j”

-

-


Klok “k”

3

2

2/26 x100 = 7.69

Klok “l”

-

-

-

Klok “m”

-

-

-

Klok “n”

-

-

-

Klok “o”

-

-

-

Klok “p”

-

-

-

Klok lain-lain

3

2

2/26 x 100 = 7.69

Jumlah Besar

7

26

100 %

(3)Klok yang didapati pada parang Ilang yang dianalisikan
Carta (1)

Carta (1) menunjukkan Peratus pacat mengikut jenis dalam hulu parang yang dikaji

Ulasan data

Jadual dan carta di atas cuba meringkas serta melihat taburan pelbagai bentuk pacat yang diukir pada satu hulu parang Ilang. Didapati klok “c” lebih dominan iaitu 53.8 peratus diikuti oleh klok “b” “e” “f” “g” “k” dan lain-lain yang masing-masing mencatat 7.69 peratus.

Jumlah pacat kesemuanya yang terukir pada hulu parang Ilang tersebut ialah sebanyak 7 jenis daripada 16 jenis yang biasa digunakan oleh pengukir dalam mengukir hulu parang Ilang.

Tafsiran Data

(untuk menentukan nilai seni dan nilai komersial)

Daripada data di atas dapatlah dirumuskan bahawa pengukir ini tidak menggunakan kesemua jenis Klok pacat yang lazimnya digunakan oleh pengukir yang lain. Ini mungkin bergantung kepada harapan pengukir yang inigin mengukirkan hulu secara serdahana.

Hal ini jelas terlihat daripada 16 klok hanya 7 atau 43.7 peratus sahaja jenis klok yang digunakan oleh pengukir tersenut. Dengan ini dapatlah ditentukan nilai seni pacat itu hanya 43.7 peratus sahaja.

Implikasi ini juga boleh digunakan untuk mengukur nilai komersial pada parang Ilang tersebut sekiranya untuk pasaran. Sebagai contoh jika purata harga parang Ilang adalah RM. 100 maka nilai parang Ilang yang dibuat oleh pengukir hanya berharga RM.43.70 sahaja.

Kesimpulan Data

Walaupun pengukir itu tidak menggunakan kesemua 16 betuk pacat bukan bermakna hulu parang itu tidak bernilai dari segi kesenian atau komersial. Banyak perkara yang lain perlu dilihat misalnya fakta budaya masyarakat dan jenis kayu yang digunakan untuk hulu dan sarung parang Ilang itu sendiri.

Misalanya, persoalan-persoalan seperti berikut perlu diambilkira. Siapakah yang memiliki parang itu kelak.? Adakah parang itu untuk orang biasa atau pewira.? Adakah hanya untuk bahan komersial atau perhiasan.?

Faktor lain-lainnya adalah mungkin disebabkan oleh jenis kayu kerana bentuk-bentuk klok pacat tertentu sukar diukir kerana kayu itu mungkin terlampau lembut atau keras. Di samping itu hanya bentuk-bentuk pacat tertentu sahaja dipilih oleh pengukir kerana mengambil kira struktur, tekstur, dan tataletak bentuk pacat yang berdasarkan pada pohon dan daun.

Aplikasi dan Cadangan Fungsi lain Motif Pacat dalam Industri Kraftangan

Disamping diukir pada parang Ilang, motif pacat juga sesuai untuk diukir pada peralatan dan benda yang lain. Kesesuain ini adalah disebabkan oleh bentuk pacat itu sendiri yang mempunyai ragam hias yang ditonjolkan oleh klok-klok pacat.

Cadangan selain daripada diukir pada hulu dan sarung parang, pengukir juga boleh mengukir motif pacat ini pada bingkai pintu, tingkap dan permukaan meja dan peralatan yang lain. Alasan yang lain untuk melihat kekukuhan motif pacat ini ialah terletak pada sifat ukirannya yang diukir secara tebuk timbul. Secara fizikalnya kesan tebuk timbul ini akan menyebabkan bentuk pacat itu sebagai “grip” pada alat-alat yang diukir di samping sebagai perhiasan.

Cadangan (1)

(diukir pada permukaan meja)

Rajah (5)

Cadangan (2)

(diukir pada bingkai pintu)

Rajah (6)

Masa depan dan globalisasi ukiran Iban

Kayu pengukur masa depan ukiran Iban terletak pada bahu masyarakat itu sendiri. Jika dilihat secara umum banyak kezanah ukiran ini semakin dipinggir sedangkan kandungan nilai seni setanding dengan ukiran kaum Maori di New Zealand dan mempunyai potensi nilai komersial yang tinggi

Kalau adapun kazanah ini sekarang hanya wujud sebagai bahan perhiasan di muzium untuk daya tarikan pelancong semata-mata. Stigma ini mungkin disebabkan oleh generasi baru yang tidak berminat dalam hal-hal seni dan budaya kerana lebih mementingkan hal-hal material yang lebih berkiblat ke arah barat sehingga lupa akan identiti dan budaya sendiri secara total. Konflik inilah yang menganjurkan masalah sosial yang teramat sangat pada hari ini. Nilai hati-budi seperti yang terungkap pada hasil karya seni semakin hilang dibawa arus kemodenan dan globalisasi . Jika tidak ada usaha untuk mengukuhkan seni bangsa sudah pastinya satu hari kelak masyarakat kita akan terkubur seperti kaum Red Indian yang terkubur di bumi mereka sendiri.

Dalam kontek ukiran Iban sememangnya mempunyai potensi yang tinggi jika diekploitasi untuk wadah seni negara dan bangsa dari sudut komersial di samping mengekalkan identiti bangsa Malaysia yang sangat indah dengan kemajmukannya. Elemen inilah yang harus dijadikan kebanggaan yang tiada tolok bandingannya di permukaan bumi ini.

Penutup

Seni Ukiran adalah hasil daripada pembentukan dan perkembangan masyarakat secara semulajadi. Rupa bentuk seni ukiran adalah cetusan daripada minda dan perasaan masyarakat dalam aktiviti kehidupan seharian, kepercayaan, kebudayaan, sejarah, alam sekitar, kebolehan teknikal serta teknologi.

Simbolisme dalam ukiran yang terdapat pada ukiran itu tidak harus dilihat dari sudut fizikal (luaran) tetapi harus terangkum faktok yang tidak nampak (dalaman) atau yang tersirat. Premis ini adalah berdasarkan konsep simbolisme itu sendiri merupakan lambang abstrak idea masyarakat pengukir.

Dalam kontek ukiran yang bermotifkan “pacat” ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan di atas. Walaupun nampak simple tetapi terungkap seribu makna yang menonjolkan keindahan seni, ritual dan spiritual, status sosial, dan ketamadunan masyarakat pengukir yang dianugerahkan oleh Tuhan.

-----------@@@@@@@--------- feb.2000[1] Lihat Kamaruddin Sulaiman, Dewan Budaya, Mac, hlm.53

[2] Ibid., hlm.54

[3] Ibid., hlm.54

[4] Ibid., hlm.54

[5] Zakaria Ali, 1989, ‘Seni dan Seniman” hlm.3

[6] Augustine Anggat, 1989. “Asas Ukiran iban” Dewan Bahasa Pustaka, hlm.xiv

[7] Augustine Anggat, “Asas ukiran Iban”, hlm.3

[8] Augustine Anggat, “Asas Ukiran Iban” hlm.10

2 comments:

Rosaiman Salim said...
This comment has been removed by the author.
Rosaiman Salim said...

magnificent work of art...i would like to do a small rsearch on this Duku Illang..how can i get the image for those motive sir??